GEOLOGIJA

Kdor se ne zadovolji z legendarno razlago o nastanku Krasa, lahko seže po geoloških knjigah, ki mu bodo razodele še bolj presenetljivo resnico: Kras se je rodil iz morja.

Geologi so namreč neizpodbitno dokazali, da rojstvo kraške planote sega v geološko dobo pozne krede (115- 50 milijonov let pr. Kr.). Tedaj je današnji Kras pokrivalo plitko morje, na dnu katerega so bivali rastlinski in živalski mikroorganizmi. Najbolj pogosti so bili mehkužci in školjke z značilno rogasto lupino, ki jih imenujemo rudisti. Lupine teh mrtvih mehkužcev so se v milijonih letih usedle na morsko dno in so se po dolgih kemičnih procesih spremenile v apnenčaste kamnine.

Zaradi pritiska afriške tektonske plošče na evropsko celino so se vodoravne apnenčaste plasti, zbrane na morskem dnu, zlomile in nagrbančile ter se dvignile. Tako se je iz morja začela dvigati kraška planota.

Zato ni nič čudnega, če v apnenčastem kraškem kamnu najdemo fosile teh školjk.